Емоционалната интелигентност (ЕИ) е способността да разпознаваме и регулираме чувствата – както нашите, така и на околните – с помощта на четири ключови елемента – самосъзнание, самоуправление, социално съзнание (емпатия) и управление на връзките.
 
Децата ще се научат да: 

*разпознават, контролират и изразяват емоциите си

*уважават и обичат себе си и околните

*се адаптират с по-голяма лекота към променящите се условия

*разбират по-добре останалите

*да са сърдечни, вежливи и отзивчиви

*вземат решения самостоятелно и да поемат отговорност

* ценят постиженията и успеха

BrainLogo