ЗАНИМАЛНЯ в BRILLIANT MINDS:

- подготовка на уроци и домашни по учебната програма в училище;

- образователни и развлекателни програми, занимания по интереси

- работа в малки групи с индивидуален подход към всяко дете

- модерно оборудвана със съвременни и интерактивни пособия база

- използване на игровия метод

- ежеседмичен анализ и оценка на резултатите

- поддържане на тясна връзка с родителите

- стимулиране на детското творчество

*Приложни дейности.   *Арт ателиета.  *Еко и Креативни творителници.
* Езикови ателиета  по  английски език.     *Занимания и динамични упражнения за развиване на емоционална и социална компетентност и работа в екип.

Такса: 180 лв/месец

*Цената НЕ включва храна/Осигуряваме обедни менюта срещу заплащане от 5лв на ден/

**Цената НЕ включва транспорт от училище. Възможност за осигуряване на транспорт от/до 22-ро СОУ, 122-ро СОУ, 120-то ОУ и 139-то СОУ.