Brilliant Minds е единствен по рода си център, целящ да задоволи нуждите от разнообразни извънкласни дейности на децата и да улесни техните родители, предлагайки им занимания по развитие на емоционална интелигентност, креативност, английски и испански език, спорт и изкуство в часовете след занималнята в училище, петък вечер и събота.

Brilliant Minds е кътче за щастливи, успешни и отговорни деца- разумният избор на младия, работещ и зает родител, който търси удобство, качество и сигурност.

Защо създадохме Brilliant Minds?

Нашият екип твърдо вярва, че бъдещето на света е в ръцете на нашите деца.

 Убедени сме, че развитието на емоционалната интелигентност и креативността у тях, още от ранна възраст, е сигурният начин да се предотвратят агресията, неувереността и пасивността, липсата на енергия и ентусиазъм, които за съжаление характеризират много млади хора в днешни дни.

 Уверени сме, че контролът над емоциите е пътят към вътрешно спокойствие и увереност, по-добър самоконтрол, по-качествена комуникация  и по-добра адаптивност. 

 Ние вярваме, че всяко дете е уникална вселена, изпълнена с огромен потенциал и красота. Сигурни сме, че развивайки емоционалната интелигентност, креативността, социалните и граждански компетентности, още от детството, ще построим един по-спокоен, по-пъстър, по-качествен и по-щастлив свят. 

Нашата мисия

 Заедно с Вас, мили рoдители,  ние помагаме за изграждането на:

*деца, които контролират емоциите си, смеят се, прощават,  разбират и помагат на околните

*деца, които са съпричастни към чуждите емоции

*деца, младежи, отговорни личности, които се интересуват от себе си, околните, природата и заобикалящия ги свят

*деца, с умения за работа в екип и устремени към успеха

*активни и динамични деца

*деца с проактивно отношение към живота

*здрави, щастливи и успешни млади хора