Какво е КОУЧИНГ?

Коучингът  е процес на "придружаване", "съпровождане" на хора, екипи и компании, който има за цел разкриването на вътрешния потенциал на отделната личност, за да достигне най-високото ниво на своите способности и така да постигне удовлетворение от всяка сфера на живота си. Чрез коучинга се постига освобождаване от страховете и вътрешните бариери, които пречат на човек да постигне мечтите си. Процесът е строго индивидуален, в зависимост от нуждите на коучирания, но наред с постигането на целите, които той сам е определил за себе си, се постигат по-добра концентрация, дисциплина, целеустременост, по-пълноценна комуникация със себе си и околните, позитивно и жизнерадостно отношение към живота и много други.

Целта на коучинга е да помага за изграждането на щастливи и успешни личности, преодставяйки им свободно пространство, в което да могат да отправят поглед към себе си, да се наблюдават, анализират и развиват и да открият отговорите на всики въпроси вътре в себе си.

Коучингът за родители цели да подпомогне родителите в комуникацията с децата им.